In België kan je de de klassieke BV vennootschapsvorm gebruiken voor 2 doeleinden: als werkvennootschap of als patrimoniumvennootschap. Die laatste is een interessante mogelijkheid voor jou als Belgische investeerder, door fiscale voordelen alsook voordeel bij schenking. In dit artikel bespreken we waarom en hoe je een werkvennootschap kan omvormen naar een patrimoniumvennootschap.

Verschil tussen werkvennootschap en patrimoniumvennootschap?

Een werkvennootschap is gericht op het uitvoeren van een activiteit en het verrichten van werkzaamheden, waarbij de aandeelhouders ook werkzaam zijn binnen de onderneming. Een patrimoniumvennootschap daarentegen richt zich op het beleggen of investeren van bestaand vermogen en de aandeelhouders zijn niet actief betrokken bij de activiteiten van de onderneming. Een patrimoniumvennootschap dient dus louter om een bestaand vermogen te beheren. Als Belgische investeerder is het belangrijk om te weten hoe deze verschillende vennootschappen functioneren en de voordelen van een eventuele omzetting naar een patrimoniumvennootschap te overwegen. Belangrijk om te weten is dat een patrimoniumvennootschap geen aparte soort vennootschap is, maar elke bestaande vennootschapsvorm kan aannemen. Beleggers kiezen meestal voor een commV, BV of NV.

Voordelen van omzetting naar patrimoniumvennootschap

De voornaamste voordelen voor investeerders die kiezen voor een patrimoniumvennootschap zijn:

  1. Fiscale voordelen: De belastingaftrek op hypothecaire leningen is volledig, in tegenstelling tot particulieren die slechts een forfaitaire aftrek kunnen toepassen op hun enige eigen woning. Andere kosten zoals verzekeringen, onderhoudskosten en registratierechten zijn ook fiscaal aftrekbaar en de woning is volledig af te schrijven.
  2. Schenken aandelen: Aandelen in een patrimoniumvennootschap kunnen worden geschonken aan erfgenamen, waardoor hoge successierechten vermeden kunnen worden en het voordelige “vlakke” tarief van 3% geldt.
  3. Afscherming van de werkvennootschap: meestal wordt een patrimoniumvennootschap opgericht door bedrijfsleiders die reeds een werkvennootschap hebben en willen gaan investeren in vastgoed. Hierdoor kan je beide vennootschappen gescheiden houden wat zorgt voor veiligheid bij bv een mogelijks faillissement van de werkvennootschap. Een bijkomend voordeel is dat je bij stopzetting jouw werkactiviteiten je jouw werkvennootschap kan verkopen en de patrimoniumvennootschap kan behouden.

Stappen voor omzetting naar patrimoniumvennootschap

Om te transformeren van een werkvennootschap naar een patrimoniumvennootschap moeten volgende stappen worden doorlopen.

  1. Opstellen van statuten: Het is nodig om nieuwe statuten op te stellen en te registreren die aangeven dat de vennootschap als patrimoniumvennootschap functioneert.
  2. Registratie: Na het opstellen van de nieuwe statuten moet deze bij de Belgische Kamer van Koophandel worden geregistreerd.
  3. Fiscale gevolgen: Het is belangrijk om rekening te houden met de fiscale gevolgen van de omzetting, zoals veranderingen in de belastingaftrek en het bepalen van de fiscale waarde van de woning. Het is aan te raden om een fiscaal expert in te schakelen om de fiscale gevolgen van de omzetting volledig te begrijpen en te beoordelen.

Opgelet: Deze stappen zijn algemene aanwijzingen en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie van de vennootschap en de wetgeving. Het is daarom aan te bevelen om juridisch advies in te winnen voordat men begint met de omzetting.

Aankoop & verkoop van vastgoed met een patrimoniumvennootschap

Het aankoopproces van onroerend goed via een patrimoniumvennootschap is identiek aan dat van een verkoop tussen particulieren. De notariële akte moet worden ondertekend nadat de aandeelhouders van de vermogensvennootschap het eens zijn geworden over de verkoopprijs en het compromis hebben ondertekend.

De patrimoniumvennootschap heeft natuurlijk geld nodig om het vastgoed te financieren. Omdat daarnaast vaak een werkmaatschappij bestaat, “voedt” de laatste de eerste meestal. Daarna factureert het patrimoniale bedrijf een aantal prestaties of betaalt het een beheerdersvergoeding aan de werkvennootschap.

In het beste geval kan het vastgoedbedrijf zichzelf onderhouden, bijvoorbeeld met de huurinkomsten van de panden die het beheert. Je kunt ook je eigen middelen inbrengen in de patrimoniumvennootschap als je geen andere onderneming hebt. Deze kan prima op zichzelf staan; een werkmaatschappij is niet nodig.

Voor de verkoop van van onroerend goed kun je de aandelen van een patrimoniumvennootschap verkopen in plaats van het onroerend goed zelf. Daarna treedt een nieuwe aandeelhouder toe tot de patrimoniumvennootschap en gaat het overgedragen goed daadwerkelijk van eigenaar. Het grote voordeel is dat er geen registratierechten zijn en dat bij een schenking geen schenkbelasting wordt geheven op de aandelen.

Conclusie

Investeren met een patrimoniumvennootschap is vooral interessant als u van plan bent om op (zeer) lange termijn een vermogen uit te bouwen met verschillende panden of andere investeringen.

Om maximaal rendement te halen op je vastgoedinvestering, kiest u best voor hoge huuropbrengsten. Met MOMO Estates zijn we gespecialiseerd in dergelijke panden.

Zo kun je in Terneuzen, Nederland met een investering van 250000 euro een huuropbrengst genereren van 1250 euro per maand, wat ongeveer 6% is.

MOMO estates helpt je graag hoe een investering in het buitenland ook voor jouw beleggingsportefeuille interessant kan zijn. Wens je meer informatie? Contacteer ons!

nl_NLDutch