De experts van Momo Estates kijken vooral in deze corona tijd uiteraard vol belangstelling naar het prijsniveau van het Duitse vastgoed. De hamvraag hierbij is wat de trend is van de Duitse vastgoedprijzen gedurende de corona pandemie? Dit is immers een interessant gegeven nu de economische cijfers ook bij onze oosterburen over het algemeen dalende zijn. De Duitse vastgoedprijzen laten echter verrassend genoeg een ander beeld zien. Tijd voor een tussenstand.

Trend van de Duitse vastgoedprijzen: hoe verhouden de Duitse vastgoedprijzen zich tot de economische cijfers?

Elders op de website van Momo Estates staat een artikel te lezen waarin staat dat onze experts ervan overtuigd waren dat het nog altijd een zeer goede en rendabele keuze was om te investeren in Duits vastgoed, ondanks dat de wereld te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus en te kampen heeft met de economische schade hiervan. Het is een artikel dat voor de uitbraak van de tweede corona golf is geschreven. Dat onze experts hierin groot gelijk hebben gehad, blijkt wel uit het feit dat de Duitse vastgoedprijzen nog altijd sterk stijgen en hier voorlopig geen einde aan lijkt te komen.

 

Economische experts verbazen zich over de constante stijging Duitse huizenprijzen

Dat de uitbraak van het coronavirus een grote invloed heeft gehad op de economische ontwikkelingen, is een conclusie die we naar het einde van het jaar 2020 toe wel kunnen trekken. De economische schade is in geheel Europa merkbaar. Zelfs een sterke Duitse  economie voelt duidelijk de gevolgen van de pandemie. Veel Duitse bedrijven zijn failliet gegaan, de horeca zoekt wanhopig naar mogelijkheden om het hoofd boven water te houden, complete industrieën geraken uitgeput en het werkloosheidscijfer laat een sterk opgaande lijn zien. De verbazing is dan ook groot dat de Duitse vastgoedprijzen onophoudelijk stijgen.

Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs bekendgemaakt dat de prijzen voor het residentieel vastgoed in Duitsland in het derde kwartaal van 2020 het sterkst zijn gestegen sinds vier jaar. In het vierde kwartaal van 2016 was voor het laatst een dusdanige stijging zichtbaar als wat in het derde kwartaal van 2020 het geval was. Dit is een opvallend beeld dat volledig haaks staat op de economische cijfers van het land. Veel economische experts verbazen zich dan ook over deze constante stijging van Duitse huizenprijzen en geven aan een ander beeld te hebben verwacht.

 

Een goed moment om te investeren in Duits vastgoed

Er zijn diverse reden om aan te nemen dat er voorlopig geen stagnatie verwacht hoeft te worden in de stijgende Duitse vastgoedprijzen. Dit heeft onder andere te maken met de grote vraag naar woonruimte. Op veel plaatsen is er sprake van een woningtekort wat ervoor zorgt dat de appartementen schaars en duur zijn. Dit gegeven benadrukt hetgeen onze experts al eerder aangegeven hebben: het is nu nog altijd een uitstekend moment om te investeren in Duits vastgoed. Gezien de verwachte prijsstijging is het zelfs beter om deze stap niet onnodig lang uit te stellen.

De experts van Momo Estates maken graag tijd voor u vrij om uw mogelijkheden hierin te bespreken en u te informeren hoe u het investeren in Duits vastgoed kunt vormgeven. Daarnaast kunnen we u hierbij desgewenst gedurende het gehele traject begeleiden. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

nl_NLDutch