Successieplanning is een term die steeds meer gehoord wordt. De term wordt ook wel vermogensplanning of estate planning genoemd. Successieplanning is gericht op het ondernemen van stappen bij leven om het vermogen over te dragen aan nabestaanden. Zoals de naam estate planning al aangeeft, speelt de investering in onroerend goed hierbij In veel gevallen een voorname rol. Dit is dan ook de reden dat Momo Estates u het juiste antwoord kan geven op de vraag wat de meest effectieve vorm van successieplanning is.

 

Wat is successieplanning?

Als u bij leven geen stappen onderneemt met betrekking tot de overdracht van uw vermogen, zal dit aan de hand van de wettelijke regelgeving (erfrecht) bepaald worden. De stappen die een persoon neemt om dit zelf te reguleren, wordt successieplanning genoemd. De keuze voor successieplanning wordt gemaakt om:

  • Het beschermen of bevoordelen van bepaalde nabestaanden
  • De mogelijkheid om het volledige vermogen of een deel hiervan na te laten aan mensen die wettelijk gezien niet als erfgenamen aangemerkt worden
  • Het verlichten van de successierechten of de erfbelasting die erfgenamen moeten betalen
  • De mogelijkheid hebben om nabestaanden van een erfenis (vermogensoverdracht) te voorzien voor het overlijden

Er zijn diverse mogelijkheden om in successieplanning te voorzien. Er kan hierbij sprake zijn van vermogensoverdracht, het overlaten van een bedrijf, het doen van een schenking, het zorgdragen voor lastenverlichting of een schenking van onroerende goederen. Op dit laatste punt gaan we hieronder dieper in. Als we in het vervolg van dit artikel schrijven over successieplanning, doelen we in dat geval op de schenking van onroerende goederen.

 

De belangrijkste afweging in het kader van successieplanning met betrekking tot onroerend goed

Veel investeerders staan voor een dilemma wat voor hen de meest interessante keuze is in het kader van successieplanning met betrekking tot onroerend goed. Er zijn hierin grofweg twee keuzes te maken:

  • Eerst zelf een investering doen in onroerend goed en dit in een later stadium schenken aan de erfgenamen of aanverwanten. We gaan in dit voorbeeld voor het gemak ervan uit dat er een constructie wordt gevormd tussen ouders en hun kinderen.
  • Eerst een schenking doen in liquide middelen als basis van een gesplitste aankoop in onroerend goed. Bij deze constructie is er sprake van een naakte eigendom van het pand in geval van de kinderen en een vruchtgebruik van de ouders (de oorspronkelijke investeerders.

Wat is de meest effectieve vorm van successieplanning?

Door de bovenstaande keuzemogelijkheden te analyseren, kan er een goed beeld worden gevormd wat de meest effectieve vorm van successieplanning zal zijn. Als er gekozen wordt voor de laatstgenoemde vorm, betekent dit in de praktijk dat de ouders het pand zullen beheren. Hierbij is er ook de zekerheid dat de kinderen bij het overlijden van hun ouders automatisch de volle eigendom van het pand krijgen. Het vruchtgebruik is immers door de ontstane situatie uitgedoofd. Doordat het volledige eigenaarschap van het pand op deze manier naar hen toe zal komen, zullen zij geen verplichting hebben om successierechten te betalen.

Als we de eerstgenoemde situatie onder de loep nemen, waarbij de ouders eerst zelfstandig de onroerend goed aankopen, is het geen gegeven dat zij het pand aan de kinderen schenken. Er kan hierin een andere keuze zijn gemaakt. Als dit echter wel het geval is, zullen de kinderen wél successierechten moeten afdragen. Dit is dan ook een minder gunstige vorm van successieplanning.

Toepassing rechtsregels successieplanning

De belastingdienst kijkt zeer kritisch naar de juiste toepassing van de rechtsregels met betrekking tot successieplanning. Hierbij is er sprake van een zeer concrete waardebepaling van het vruchtgebruik waarbij een coëfficiënt wordt toegepast. Deze coëfficiënt is afgestemd op de leeftijd van de vruchtgebruikers: hoe hoger de leeftijd van deze personen, hoe lager de waarde van het vruchtgebruik hoeft te zijn. Daarnaast moeten de kinderen aantoonbaar maken dat dat zij hun aandeel in het onroerend goed financieren uit eigen gelden of met behulp van schenkingen. Uiteraard kunnen de experts van Momo Estates u persoonlijk informeren wat de voorwaarden zijn van deze constructie.

Voor de volledigheid is het goed om te vermelden dat een successieplanning constructie niet voorbehouden is aan ouders en kinderen maar hierin ook bijvoorbeeld andere familielijnen kunnen worden gevolgd. Daarnaast is het zeer vermeldenswaardig dat successieplanning zeer goed toepasbaar is bij de aankoop van onroerend goed in Duitsland. Ook in dit geval kan er gekozen worden voor de bovengenoemde constructie waarbij. Zowel in België als in Duitsland hoeft er in dat geval geen successierechten te worden afgedragen.

Neem gerust contact op met Momo Estates voor persoonlijk advies over de toepassing van successieplanning in combinatie met de investering in vastgoed. We helpen je graag verder op dit gebied.

nl_NLDutch